EHBO VERENIGING GOUDERAK AVG verklaring


Opgericht: 03 november 1937

Secr: J.L. Overes

Adres: Boezemsingel 78

2831 XG Gouderak

Telefoon: 0182-376802


Bankrekeningnummer: NL06 RABO 0322 5020 55


Email: ehbogouderak@gmail.com

AVG Verklaring (algemene verordening gegevensbescherming)

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Deze verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wat verandert er? De AVG versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Binnen onze vereniging, worden persoonsgegevens van leden, donateurs en cursisten verzameld en de vereniging is hier dan ook verantwoordelijk voor. Met de AVG zijn de regels over de wijze waarop wij omgaan met de persoonsgegevens verscherpt.

Wij mogen vanaf 25 mei niet zomaar gegevens van onze leden, donateurs en cursisten opslaan en er mee werken, daar moet een reden of doel voor zijn (gerechtvaardigd belang). We hebben hier toestemming van de persoon zelf voor nodig. Overigens is impliciet deze toestemming gegeven omdat leden, donateurs en cursisten zich hebben aangemeld en de vereniging deze gegevens nodig heeft om de administratie te kunnen voeren.

We gebruiken de gegevens (dwz mailadressen en adresgegevens) van de leden, donateurs en cursisten enkel voor het versturen van informatie omtrent de jaarlijkse bijdragen en lessen.

Wij zijn verplicht om als vereniging altijd inzicht te hebben waar de gegevens zich bevinden, wat daarmee gebeurt en hoe deze beveiligd zijn. Enkel de voorzitter, de penningmeester en de secretaris hebben toegang tot de bestanden met de persoonsgegevens en het recht om wijzigingen aan te brengen.

NB: wij delen onze gegevens niet met externe partijen.

De EHBO-vereniging mag in het algemeen gegevens niet meer oneindig bewaren. Nadat gegevens niet meer nodig zijn moeten deze worden verwijderd uit de administratie.

Naast versterking van bestaande rechten krijgen mensen door de AVG een aantal aanvullende rechten. Mocht u eigen persoonsgegevens wensen in te zien (recht op inzage), te wijzigen (Recht op rectificatie en aanvulling), te verwijderen (Recht op vergetelheid) of te beperken (Recht op beperking van verwerking), dan kunt u contact opnemen Aafje Bek (ehbogouderak@gmail.com).

Hier kunt u ons AVG privacy reglement lezen